lunes, 26 de mayo de 2014

Conversió d'unitats

Quants bytes són 3MB?  
3 MB x 1024 = 3072 KB x 1024 = 3145728 bytes

Quants bits són 4MB?  
 4 MB x 1024 = 4096 KB x 1024 = 4194304 bytes x 8 = 33554432 bits

Quants KB són 32.768 bits? 
32768 bits : 8 = 4096 bytes : 1024 = 4 KB

Quants MB són 12 GB? i quants KB?
12 GB x 1024 = 12288 MB     // 12 GB x 1024 = 12288 MB x 1024 = 12582912 KB

Quants MegaBytes són 1.000.000 bytes? 
1000000 bytes : 1024 = 976,5625 KB : 1024 = 0,9536743164 MB

Com es diu la magnitud corresponent a 1024 TB? 
Petabyte

Quants bytes de dades caben en un disquet de 1400KB? 
1400 x 1024 = 1433600 bytes

Quants disquets de 1400 KB calen per guardar un CD-ROM de 640 MB ? 
 640·1024=655360 KB
655360/1400 = 469 disquets

Crea una taula on apareguen les capacitats actuals en el mercat de les següents unitats d'emmagatzematge: disc dur, CD-ROM, DVD, pendrive o memory flash, memòria RAM, disc ZIP, blue ray. Pots consultas pàgines de tendes d'informàtica. 

Unitats d’emmagatzematge
Capacitat
Disc dur
2 TB
CD-ROM
700 MB
DVD
4.7 MB
pendrive
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 GB, y hasta 1 TB.
Memòria RAM
4 GB
Disc ZIP
100 MB
Blue ray
25 GB                                 

miércoles, 21 de mayo de 2014

En aquesta entrada està la sombologia la equivalència i la equivalència en bytes per a cada unitat de informació.
Mida
Sombologia
Equivalència
Equivalencia en Bytes
Byte
B
8 bits
1 byte
Kilobyte
Kb
1024 bytes
1 024 bytes
Megabyte
MB
1024 KB
1 048 576 bytes
Gigabyte
GB
1024 MB
1 073 741 824 bytes
Terabyte
TB
1024 GB
1 099 511 627 776 bytes
Petabyte
PB
1024 TB
1 125 899 906 842 624 bytes
Exabyte
EB
1024 PB
1 152 921 504 606 846 976 bytes
Zetabyte
ZB
1024 EB
1 180 591 620 717 411 303 424 bytes
Yottabyte
YB
1024 ZB
1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes
Brotobyte
BB
1024 YB
1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes
Geopbyte
GB
1024 BB
1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes

lunes, 28 de abril de 2014

historia informàtica

Es crea iPhone i Android  -> 2007
G. Boole desenvolupà l'àlgebra  ->  1854
Apareixen els disquets de 5 ¼, el primer virus informàtic i el llenguatge de programació C  ->  1972
Primer bug informàtic  -> 1947
Naix la WWW (world wide web) per a interactuar en Internet  -> 1990
Creació del transistor -> 1958
Page i Brin funden Google, Inc. -> 1998
Creació del llenguatge ensamblador  -> 1953
Es crea el codi ASCII  -> 1963
Comercialització del IBM PC  -> 1964
Es funda Intel Corporation  -> 1968
Thompson y Ritchie creen el Sistema Operatiu UNIX  -> 1969
Es creen les targetes perforades  -> 1960
Jobs y Wozniac funden Apple Corporation, Inc  -> 1976
Es crea el sistema Ethernet b -> 1974
Gates y Allen funden Microsoft  -> 1975
Creació de la màquina de Turing  -> 1936
El videojoc Pacman veu la llum  -> 1979
Naix el llenguatge de programació BASIC  -> 1964
Presentació del sistema operatiu MS-DOS  -> 1974
Sony y Philips creen el CD-ROM  -> 1979
Surt el Windows 1.0  -> 1985
Naix UNIVAC (1ª computadora dissenyada amb un propòsit no militar)  -> 1941
Es desenvolupa Linux  -> 1991
Firefox comença a distribuir-se  -> 2004
Comença la fabricació industrial i la comercialització d'ordinadors  -> 1939
La primera versió de MSN Messenger s’utilitza  -> 1999
Es comercialitza Windows XP  -> 2001
Fundació de Hotmail  -> 1997
Primer enviament de correu electrònic  -> 1961