lunes, 26 de mayo de 2014

Conversió d'unitats

Quants bytes són 3MB?  
3 MB x 1024 = 3072 KB x 1024 = 3145728 bytes

Quants bits són 4MB?  
 4 MB x 1024 = 4096 KB x 1024 = 4194304 bytes x 8 = 33554432 bits

Quants KB són 32.768 bits? 
32768 bits : 8 = 4096 bytes : 1024 = 4 KB

Quants MB són 12 GB? i quants KB?
12 GB x 1024 = 12288 MB     // 12 GB x 1024 = 12288 MB x 1024 = 12582912 KB

Quants MegaBytes són 1.000.000 bytes? 
1000000 bytes : 1024 = 976,5625 KB : 1024 = 0,9536743164 MB

Com es diu la magnitud corresponent a 1024 TB? 
Petabyte

Quants bytes de dades caben en un disquet de 1400KB? 
1400 x 1024 = 1433600 bytes

Quants disquets de 1400 KB calen per guardar un CD-ROM de 640 MB ? 
 640·1024=655360 KB
655360/1400 = 469 disquets

Crea una taula on apareguen les capacitats actuals en el mercat de les següents unitats d'emmagatzematge: disc dur, CD-ROM, DVD, pendrive o memory flash, memòria RAM, disc ZIP, blue ray. Pots consultas pàgines de tendes d'informàtica. 

Unitats d’emmagatzematge
Capacitat
Disc dur
2 TB
CD-ROM
700 MB
DVD
4.7 MB
pendrive
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 GB, y hasta 1 TB.
Memòria RAM
4 GB
Disc ZIP
100 MB
Blue ray
25 GB                                 

miércoles, 21 de mayo de 2014

En aquesta entrada està la sombologia la equivalència i la equivalència en bytes per a cada unitat de informació.
Mida
Sombologia
Equivalència
Equivalencia en Bytes
Byte
B
8 bits
1 byte
Kilobyte
Kb
1024 bytes
1 024 bytes
Megabyte
MB
1024 KB
1 048 576 bytes
Gigabyte
GB
1024 MB
1 073 741 824 bytes
Terabyte
TB
1024 GB
1 099 511 627 776 bytes
Petabyte
PB
1024 TB
1 125 899 906 842 624 bytes
Exabyte
EB
1024 PB
1 152 921 504 606 846 976 bytes
Zetabyte
ZB
1024 EB
1 180 591 620 717 411 303 424 bytes
Yottabyte
YB
1024 ZB
1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes
Brotobyte
BB
1024 YB
1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes
Geopbyte
GB
1024 BB
1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes

lunes, 28 de abril de 2014

historia informàtica

Es crea iPhone i Android  -> 2007
G. Boole desenvolupà l'àlgebra  ->  1854
Apareixen els disquets de 5 ¼, el primer virus informàtic i el llenguatge de programació C  ->  1972
Primer bug informàtic  -> 1947
Naix la WWW (world wide web) per a interactuar en Internet  -> 1990
Creació del transistor -> 1958
Page i Brin funden Google, Inc. -> 1998
Creació del llenguatge ensamblador  -> 1953
Es crea el codi ASCII  -> 1963
Comercialització del IBM PC  -> 1964
Es funda Intel Corporation  -> 1968
Thompson y Ritchie creen el Sistema Operatiu UNIX  -> 1969
Es creen les targetes perforades  -> 1960
Jobs y Wozniac funden Apple Corporation, Inc  -> 1976
Es crea el sistema Ethernet b -> 1974
Gates y Allen funden Microsoft  -> 1975
Creació de la màquina de Turing  -> 1936
El videojoc Pacman veu la llum  -> 1979
Naix el llenguatge de programació BASIC  -> 1964
Presentació del sistema operatiu MS-DOS  -> 1974
Sony y Philips creen el CD-ROM  -> 1979
Surt el Windows 1.0  -> 1985
Naix UNIVAC (1ª computadora dissenyada amb un propòsit no militar)  -> 1941
Es desenvolupa Linux  -> 1991
Firefox comença a distribuir-se  -> 2004
Comença la fabricació industrial i la comercialització d'ordinadors  -> 1939
La primera versió de MSN Messenger s’utilitza  -> 1999
Es comercialitza Windows XP  -> 2001
Fundació de Hotmail  -> 1997
Primer enviament de correu electrònic  -> 1961


miércoles, 12 de febrero de 2014

Introducció a la Informàtica1- La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals.

2- 
-Memòria: La memòria és l'espai d'Entrada / Sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador o en dispositius electrònics en general. És un dels elements del maquinari d'un ordinador. Actualment, quan es parla de memòria a seques ens referim a la memòria RAM, un tipus de memòria basada en els semiconductors caracteritzada per un accés ràpid però d'emmagatzemament temporal.


-Unitats d’entrada i eixida: Dispositius d'Entrada: Envien informació a la unitat de processament com :
  Teclat : Una sèrie de tecles agrupades. 
  Micròfon : Transmet el so que capta l'ordinador .
  Escàner : Permet imatges gràfiques a l'ordinador .
  Mouse : Permet a través d'un polsador donar ordres a l'ordinador .


  Dispositius de sortida: Reben informació processada pel cpu .
  El monitor : On es reflecteix la informació ( prèviament processada i dins d'un context i llenguatge adequat )
  Impressora : Capta la informació ( plasmada en paper que processa el cpu )


  Dispositius d'entrada- sortida: En l'actualitat existeixen dispositius que manegen informació des    de dos punts , tant entrada com sortida :
 Pantalla tàctil : Modificada per reconèixer la situació d'una pressió en la superfície aconseguint fer una    selecció o moure el cursor .
 Pantalles tàctil infraroges : S'usa sovint en entorns bruts , on la societat podria interferir amb la manera    d'operació d'altres tipus de pantalles tàctils

-Unitat Central de Processament (CPU): La unitat central de processament o CPU (per l'acrònim en anglès de central processing unit), o simplement elprocessador o microprocessador, és el component de l'ordinador i d'altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. Els CPU proporcionen les característiques fonamentals de l'ordinador digital (la programabilitat) i són un dels components necessaris trobats a les computadores de qualsevol temps, junt amb l'emmagatzemament primari i els dispositius d'entrada/sortida.


-BUS: En arquitectura de computadors , el bus (o canal) és un sistema digital que transfereix dades entre els components d'una computadora o entre computadores. Està format per cables o pistes en un circuit imprès , dispositius com resistors i condensadors a més de circuits integrats .


3- L'arquitectura de Von Neumann és la d'un ordinador amb un sistema d'emmagatzematge principal on es guarden tan les instruccions com les dades.
 La diferència més important entre l'arquitectura de Von Neumann i l'arquitectura de Harvard és que mentre que en l'arquitectura de Harvard es controlen per separat la memòria de dades i la memòria de programes, a l'arquitectura de Von Neumann s'utilitza el mateix espai de memòria per a les dues aplicacions.


4- Un ordinador el componen diferents elements. Tenim una sèrie d’elements físics, que podem veure i tocar. Aquests elements són el que anomenem maquinari.
Els ordinadors que utilitzem habitualment, tenen tots els mateixos components, alguns d’ells amagats a l’interior d’una caixa i d’altres anomenats perifèrics (com ara el teclat, el monitor o el ratolí) més a la vista.
Tots aquests elements no funcionarien per si sols, ja que per fer-ho un ordinador necessita un conjunt d’instruccions que controlin el funcionament del maquinari i que ens permetin fer coses.
Totes aquestes instruccions formen part dels programes informàtics i en conjunt reben el nom de programari.

5- Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal.
Actualment també es fa referència com a perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins d'aquesta caixa són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador. És el cas d'alguns dispositius inclosos en ordinadors portàtils, com el monitors, el teclat, el ratolí, càmeres web, etc.

6-


AUTOAVALUACIÓ
CORRECTES
INCORRECTES
 tot
 ninguna
 tot
 ninguna
 3
 2
 5
 0
 6
 4
 5
 4
 4
 1
 5


viernes, 24 de enero de 2014

Adicción a los vídeo juegos online

A nosotras nos ha sorprendido que dijeran que son tan adictos que es como la heroína electrónica. Nosotras también pensamos que los padres que mandan a estos centros a sus hijos/as es porque están muy desesperados y ya no saben que hacer porque se dan cuenta de que están perdiendo a sus hijos y necesitan desenganchar a sus hijos de su adicción porque al final les daña la salud.

El centro al que les llevan nos parece muy bestia porque no son asesinos ni gente mala, solo están enganchados al Internet y les tratan como si estuvieran en una cárcel, los mantienen encerrados en celdas, les atan las manos y la gente lo pasa muy mal. Nos parece poco creíble que si los llevan a ese tipo de centros les valla a funcionar, porque lo mas seguro es que conozcan a gente que son como ellos (adictos a los vídeo juegos) y queden para jugar. También se ha dicho que solo un 70% de los que ingresan en ese centro se recupera y nos parece muy poco porque seguro que esa clínica cuesta muchísimo dinero y no es del todo fiable.

 Nosotras desconectaríamos todos los aparatos electrónicos por la noche a partir de cierta hora (tipo un toque de queda) y cuándo se apague que tengan contraseñas y no puedan acceder. Para evitar la adicción a Internet prohibiríamos ir a partir de cierta hora a lugares públicos que tengan acceso a Internet, porque ahora hasta una plaza tiene wi-fi, también les haríamos participar en actividades extra escolares como música, deporte, estudiar idiomas, etc...