miércoles, 12 de febrero de 2014

Introducció a la Informàtica1- La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals.

2- 
-Memòria: La memòria és l'espai d'Entrada / Sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador o en dispositius electrònics en general. És un dels elements del maquinari d'un ordinador. Actualment, quan es parla de memòria a seques ens referim a la memòria RAM, un tipus de memòria basada en els semiconductors caracteritzada per un accés ràpid però d'emmagatzemament temporal.


-Unitats d’entrada i eixida: Dispositius d'Entrada: Envien informació a la unitat de processament com :
  Teclat : Una sèrie de tecles agrupades. 
  Micròfon : Transmet el so que capta l'ordinador .
  Escàner : Permet imatges gràfiques a l'ordinador .
  Mouse : Permet a través d'un polsador donar ordres a l'ordinador .


  Dispositius de sortida: Reben informació processada pel cpu .
  El monitor : On es reflecteix la informació ( prèviament processada i dins d'un context i llenguatge adequat )
  Impressora : Capta la informació ( plasmada en paper que processa el cpu )


  Dispositius d'entrada- sortida: En l'actualitat existeixen dispositius que manegen informació des    de dos punts , tant entrada com sortida :
 Pantalla tàctil : Modificada per reconèixer la situació d'una pressió en la superfície aconseguint fer una    selecció o moure el cursor .
 Pantalles tàctil infraroges : S'usa sovint en entorns bruts , on la societat podria interferir amb la manera    d'operació d'altres tipus de pantalles tàctils

-Unitat Central de Processament (CPU): La unitat central de processament o CPU (per l'acrònim en anglès de central processing unit), o simplement elprocessador o microprocessador, és el component de l'ordinador i d'altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. Els CPU proporcionen les característiques fonamentals de l'ordinador digital (la programabilitat) i són un dels components necessaris trobats a les computadores de qualsevol temps, junt amb l'emmagatzemament primari i els dispositius d'entrada/sortida.


-BUS: En arquitectura de computadors , el bus (o canal) és un sistema digital que transfereix dades entre els components d'una computadora o entre computadores. Està format per cables o pistes en un circuit imprès , dispositius com resistors i condensadors a més de circuits integrats .


3- L'arquitectura de Von Neumann és la d'un ordinador amb un sistema d'emmagatzematge principal on es guarden tan les instruccions com les dades.
 La diferència més important entre l'arquitectura de Von Neumann i l'arquitectura de Harvard és que mentre que en l'arquitectura de Harvard es controlen per separat la memòria de dades i la memòria de programes, a l'arquitectura de Von Neumann s'utilitza el mateix espai de memòria per a les dues aplicacions.


4- Un ordinador el componen diferents elements. Tenim una sèrie d’elements físics, que podem veure i tocar. Aquests elements són el que anomenem maquinari.
Els ordinadors que utilitzem habitualment, tenen tots els mateixos components, alguns d’ells amagats a l’interior d’una caixa i d’altres anomenats perifèrics (com ara el teclat, el monitor o el ratolí) més a la vista.
Tots aquests elements no funcionarien per si sols, ja que per fer-ho un ordinador necessita un conjunt d’instruccions que controlin el funcionament del maquinari i que ens permetin fer coses.
Totes aquestes instruccions formen part dels programes informàtics i en conjunt reben el nom de programari.

5- Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal.
Actualment també es fa referència com a perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins d'aquesta caixa són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador. És el cas d'alguns dispositius inclosos en ordinadors portàtils, com el monitors, el teclat, el ratolí, càmeres web, etc.

6-


AUTOAVALUACIÓ
CORRECTES
INCORRECTES
 tot
 ninguna
 tot
 ninguna
 3
 2
 5
 0
 6
 4
 5
 4
 4
 1
 5


No hay comentarios:

Publicar un comentario