lunes, 28 de abril de 2014

historia informàtica

Es crea iPhone i Android  -> 2007
G. Boole desenvolupà l'àlgebra  ->  1854
Apareixen els disquets de 5 ¼, el primer virus informàtic i el llenguatge de programació C  ->  1972
Primer bug informàtic  -> 1947
Naix la WWW (world wide web) per a interactuar en Internet  -> 1990
Creació del transistor -> 1958
Page i Brin funden Google, Inc. -> 1998
Creació del llenguatge ensamblador  -> 1953
Es crea el codi ASCII  -> 1963
Comercialització del IBM PC  -> 1964
Es funda Intel Corporation  -> 1968
Thompson y Ritchie creen el Sistema Operatiu UNIX  -> 1969
Es creen les targetes perforades  -> 1960
Jobs y Wozniac funden Apple Corporation, Inc  -> 1976
Es crea el sistema Ethernet b -> 1974
Gates y Allen funden Microsoft  -> 1975
Creació de la màquina de Turing  -> 1936
El videojoc Pacman veu la llum  -> 1979
Naix el llenguatge de programació BASIC  -> 1964
Presentació del sistema operatiu MS-DOS  -> 1974
Sony y Philips creen el CD-ROM  -> 1979
Surt el Windows 1.0  -> 1985
Naix UNIVAC (1ª computadora dissenyada amb un propòsit no militar)  -> 1941
Es desenvolupa Linux  -> 1991
Firefox comença a distribuir-se  -> 2004
Comença la fabricació industrial i la comercialització d'ordinadors  -> 1939
La primera versió de MSN Messenger s’utilitza  -> 1999
Es comercialitza Windows XP  -> 2001
Fundació de Hotmail  -> 1997
Primer enviament de correu electrònic  -> 1961